Peacepainting.org

Peacepainting.org er grunnlagt av Catrine Gangstø som med utgangspunkt i fargenes og kunstens kraft jobber på tvers av landegrenser over hele verden med en visjon om å bidra til økt forståelse og fred.

Med utgangspunkt i kunstens kraft viskes landegrenser ut og fargenes kraft og energi er bakteppe for kreativ utfoldelse og skapelse av egne små kunstverk! Med maling og pensel kreeres bilde etter bilde, og nye forbindelser skapes på flere plan.

Peacepainting.org er en organisasjon grunnlagt av Catrine Gangstø som med utgangspunkt i fargenes og kunstens kraft jobber på tvers av landegrenser over hele verden med en visjon om å bidra til økt forståelse og fred.