Kirsti Blom

Kirsti Blom er en formidlingsdyktig forfatter.

Kirsti Blom er skjønnlitterær forfatter og har gitt ut 9 romaner, 2 diktsamlinger, 1 skjønnlitterær barnebok og 8 sakprosabøker for barn og unge.  I 20 år har hun turnert land og strand rund for DKS og andre oppdragsgivere, og har bred og god er faring i å møte barn og unge fra 6 år til 19 år, alle klassetrinn.