Elin Torp Meland

Elin Torp Meland er den ene tredjedelen av Trio Namsos. Hun har vært ansatt som distriktsmusiker i Musikk i Nord-Trøndelag siden høsten 2012.

Nå har hun kommet tilbake etter ett års barselpermisjon. Elin trakterer Obo og Engelskhorn i tillegg til at hun også komponerer musikk.  Hun vokste opp i Grimstad på Sørlandet og utdannet seg ved konservatoriet i Kristiansand.

Elin Torp Meland deltar på følgende arrangement